Drifting Buoy

  • ເຮືອລອຍນໍ້າ/ໂພລີຄາບອນ/ສາຍນໍ້າ/ກະແສ

    ເຮືອລອຍນໍ້າ/ໂພລີຄາບອນ/ສາຍນໍ້າ/ກະແສ

    buoy ພຽງການລອຍລົມສາມາດປະຕິບັດຕາມຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ drift ໃນປັດຈຸບັນເລິກ.ສະຖານທີ່ຜ່ານ GPS ຫຼື Beidou, ວັດແທກກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດໂດຍໃຊ້ຫຼັກການຂອງ Lagrange, ແລະສັງເກດອຸນຫະພູມຫນ້າມະຫາສະຫມຸດ.Surface drift buoy ສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕັ້ງຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍຜ່ານ Iridium, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສະຖານທີ່ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ.